Get Adobe Flash player

Szczególne przypadki reprezentacji

        

W przypadku gdy osoba działa:

 

a)   jako pełnomocnik prosimy o przedłożenie oryginału pełnomocnictwa w wymaganej prawem formie,

 

b)   jako przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej prosimy o przedłożenie:

- zaświadczenia sądu rodzinnego i opiekuńczego o pełnieniu funkcji opiekuna/kuratora,

- prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego i opiekuńczego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły majątkiem ubezwłasnowolnionego,

 

c)   jako przedstawiciel osoby małoletniej prosimy o przedłożenie:

- odpisu aktu urodzenia małoletniego,

- prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego i opiekuńczego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły majątkiem małoletniego (gdy jest prawem wymagane),

 

d)   jako przedstawiciel osoby prawnej prosimy o przedłożenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentacji (np. nr krs-u spółki, fundacji,)