Get Adobe Flash player

Wymagane dokumenty

 

Celem uprzedniego przygotowania projektu czynności notarialnej prosimy o wypełnienie niniejszego formularza w zakresie niezbędnych informacji osobowych, który wraz z wymienionymi niżej dokumentami prosimy o przedłożenie w kancelarii.

 

DANE OSOBOWE (osoba prawna)   [Pobierz]

 

DANE OSOBOWE (osoba fizyczna)  [Pobierz ]

 

Szczególne przypadki reprezentacji.       

 

W przypadku gdy osoba działa:

 

a)   jako pełnomocnik prosimy o przedłożenie oryginału pełnomocnictwa w wymaganej prawem formie,

b)   jako przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej prosimy o przedłożenie:

- zaświadczenia sądu rodzinnego i opiekuńczego o pełnieniu funkcji opiekuna/kuratora,

- prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego i opiekuńczego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły majątkiem ubezwłasnowolnionego,

c)   jako przedstawiciel osoby małoletniej prosimy o przedłożenie:

- odpisu aktu urodzenia małoletniego,

- prawomocnego postanowienia sądu rodzinnego i opiekuńczego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły majątkiem małoletniego (gdy jest prawem wymagane),

d)  jako przedstawiciel osoby prawnej prosimy o przedłożenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentacji (np. nr krs-u spółki, fundacji).