Get Adobe Flash player

Umowy majątkowe małżeńskie

 

Rodzaje umów majątkowych małżeńskich:

 

a)   ze względu na termin zawarcia:

- przedmałżeńskie,

- zawarte w trakcie trwania związku małżeńskiego.

 

b)   ze względu na sposób uregulowania stosunków małżeńskich:

- wyłączenie wspólności ustawowej,

- ograniczenie wspólności ustawowej,

- wyłączenie wspólności ustawowej z wyrównaniem dorobków,

- rozszerzenie wspólności ustawowej.

 

Przy umowach przedmałżeńskich oprócz danych osobowych stron prosimy o podanie terminu zawarcia związku małżeńskiego.

Przy umowach zawartych w trakcie trwania związku małżeńskiego oprócz danych osobowych stron prosimy o przedłożenie odpisu aktu małżeństwa.

Przy umowach rozszerzających wspólność ustawową na skonkretyzowane składniki majątku osobistego (lokal, nieruchomość) dodatkowo prosimy o dokumenty wymienione w module „Umowy z rynku wtórnego”.