Get Adobe Flash player

Pełnomocnictwa

 

Pełnomocnictwa:

 

-   dane pełnomocnika (wystarczy kserokopia dowodu osobistego),

-   zakres pełnomocnictwa

  -  w przypadku gdy pełnomocnictwo ma obejmować obrót zindywidualizowanym/ą:

• spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu (nr lokalu, miejsce położenia, nazwę Spółdzielni, w której zasobach znajduje się lokal, nr księgi dla "lokalu", jeśli jest prowadzona),

• stanowiącym odrębną nieruchomość lokalem (nr księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu),

• nieruchomością gruntową (nr ewid. działki, miejsce położenia, nr księgi wieczystej prowadzonej   dla nieruchomości/zbioru dokumentów).